Voor opdrachtgevers

s

Piek of een project?

Tijdelijk een medewerker inhuren om de pieken in het werk op te vangen. Of bijvoorbeeld een project waarbij gedurende een afgebakende periode specifieke kennis en ervaring nodig is. Jij zoekt de mensen en wij regelen de rest. Zo heb je er zelf zo min mogelijk omkijken naar, maar weet je wel zeker dat het goed geregeld is.
Dus, tijdelijke dienstverbanden met een projectmatig karakter, voor personeel dat je (nog) geen vast contract kan aanbieden, daarin ontzorgen we graag.

Deze manier van tijdelijk medewerkers inhuren noemen we loondetachering Daarvan kan je gebruik maken bij:

 • flexibele arbeidskrachten
 • langdurige opdrachten
 • specialisten
 • vakantiekrachten
 • stagiaires
 • mensen in leer/werk trajecten

Dus personeel dat je (nog) geen vast contract kan aanbieden.

Voor de flexwerkers betekent het dat ze hun arbeidsovereenkomst met SSC Flex BV afsluiten en dat ze door ons uitbetaald worden. Wanneer er begeleiding nodig is bijvoorbeeld bij ziekteverzuim dan regelen wij dat. Wij begeleiden en adviseren waar en zo lang als het nodig is.

t

Voor wie is loondetachering interessant?

Eigenlijk is loondetachering voor iedere organisatie (met tijdelijke medewerkers) interessant. Het verhoogt de flexibiliteit, het gemak, beperkt de risico’s en je kunt zelf focussen op de inhoud van het werk en je weet zeker dat het goed geregeld is. Wij factureren conform afspraak waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan.

=

Wat blijf je zelf doen?

Als opdrachtgever blijf je de belangrijke kernzaken zelf bepalen, bijvoorbeeld het aannemen van de juiste mensen voor het werk, de hoogte van hun salaris, het voeren van voortgangs-, functionerings-, beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken en voor de medewerker in zijn of haar functioneren van belang zijn. Er verandert dus niks in de verhouding tussen jou en jouw medewerker.

U

Een voorbeeld: Loonadministratie

Bij loonadministratie komt ongemerkt veel kijken, denk aan de loonstroken, jaaropgaven, de loonbelasting aangifte etc. etc. Daarnaast verzorgen we ook de financiële verslaglegging van de tijdelijke inhuur voor bijvoorbeeld het jaarverslag. Dus van A tot Z nemen we de administratieve kant over en nemen we de zaken waar we goed in zijn en verstand van hebben graag van je over.

=

Hoe dat werkt?

Jij werft en selecteert de mensen die je nodig hebt en de dagelijkse begeleiding in het werk, coaching en inhoudelijke aansturing van medewerkers, dat doe je natuurlijk zelf.
Wij nemen het (juridisch) werkgeverschap van je over. Dat betekent dat we jouw personeel op papier in dienst nemen en hiermee juridisch werkgever worden.

=

Wat nemen we van je over?

Wanneer wij het juridisch werkgeverschap van je overnemen, nemen we daarbij meteen de arbeidsrechtelijke risico’s van je over. Dus alle administratieve handelingen die komen kijken bij tijdelijke inhuur van medewerkers zoals:

 • Arbeidscontract opstellen, onder de juiste cao, de duur van het contract, het (bruto) uurtarief, vakantiegeld en verlofdagen etc.
 • Loonbetaling en -administratie
 • Afdracht wettelijke premies
 • Attendering en afhandelen van contractverlenging
 • Ziek- en betermeldingen registreren
 • Wet Verbetering Poortwachter (in samenwerking)
 • Reserveren vakantiegeld
 • Afdracht pensioenverzekeraar
 • Uitdiensttreden correct afhandelen
 • Advies bij personeelsvraagstukken
 • Etc. etc.

De flexwerker komt dus bij ons op de loonlijst en we detacheren hem/haar bij jou. Van ons krijg je een maandelijkse factuur op basis van het afgesproken tarief.

VOORDELEN

• Risicodekking: De zorg ten aanzien van ziekte en verzuim is voor opdrachtgevers soms groot, wij kunnen daarbij ontzorgen.
• Tijdbesparing: Wij nemen veel administratief en juridisch werk uit handen, zodat je meer tijd hebt om op inhoudelijke zaken te focussen.
• Facturatie op een verzamelfactuur
• Voorfinanciering van de kosten voor flexibele arbeid
• We hebben de kennis mbt wet- en regelgeving in huis
• We werken samen met het Servicepunt Externe Inhuur
• En werken kostenbesparend

WIL JE MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN?

Neem contact op met SSC Flex via sscflex@rotterdam.nl of (010) 267 1000.