Privacy

Privacy
Dit is de privacyverklaring van SSC Flex B.V.
Hiermee informeren we je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan horen wij dat natuurlijk graag. Heb je een klacht, kijk dan onderaan deze pagina onder het kopje ‘wat als je vragen of klachten hebt’

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende:
• Voor de uitvoering van de dienst waarvan je gebruik maakt
• Voor identificatiedoeleinden
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
• Om je via onze nieuwsbrief of via mail op de hoogte houden van relevant nieuws of relevante ontwikkelingen. Je kunt je te allen tijde met een druk op de knop uitschrijven
• Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
• Jouw toestemming.
• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
• Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden jouw gegevens doorgegeven aan derden
Nee, wij geven jouw gegevens niet door, ze worden alleen bij ons opgeslagen om ons werk voor jou en jouw opdrachtgever goed te kunnen doen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht
Gegevens in de administratie Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Voor inzage in jouw gegevens, kan je rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?).

In elektronische informerende berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Heb je nog vragen over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan of over deze privacy verklaring, laat het ons weten via: sscflex@rotterdam.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Als er wijzigingen plaats vinden in de wet, of als we veel vragen krijgen over een onderdeel uit deze verklaring, dan zullen we de verklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is opgesteld op 11 november 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.